Ako sa dáva prvá pomoc? Zachráňte život sebe alebo druhým pomocou KPZ

Ako sa dáva prvá pomoc? Zachráňte život sebe alebo druhým pomocou KPZ>

KPZ – krabička poslednej záchrany obsahuje výbavu, ktorá sa zíde každému turistovi, milovníkovi campingu alebo nadšencovi survival aktivít. V malom praktickom balení nájdete najpotrebnejšie veci na prežitie vo chvíli, kedy nemáte prístup ku svojmu kompletnému výstroju. KPZ môže byť v prevedení aj akejsi minilekárničky, vďaka ktorej môžete podať základné ošetrenie sebe alebo ostatným členom výpravy. V niektorých prípadoch môže krabička poslednej záchrany doslova zachrániť aj život. V kombinácii so správne podanou prvou pomocou tak zvládnete neočakávané a životohrozujúce situácie bez väčších komplikácií. 

Mimochodom, viete, ako sa prvá pomoc dáva? Prečítajte si jej základné kroky a taktiež informácie o tom, čo všetko KPZ obsahuje a v akých situáciách vám môže byť krabička poslednej záchrany nápomocná.

Zásady prvej pomoci, ktoré by mal poznať každý

Podať prvú pomoc dnes nevie viac než trištvrte dospelej populácie. Často sa dokonca vyskytujú prípady, kedy zachraňujúci síce pozná teóriu, no uviesť ju do praxe sa neodváži. Dôvodom je strach, “aby niečo nepokazil”. Odborníci však dvíhajú varovný prst. Akákoľvek prvá pomoc je totiž účinnejším riešením, než nepodať pomoc vôbec. Čo by ste mali vedieť? 

Čo je prvá pomoc?

Prvá pomoc je súbor bezprostredných činností, pomocou ktorých oddialite alebo dokonca úplne eliminujete ohrozenie života poranenej osoby. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že je prvá pomoc komplikovaná. Stačí však postupovať podľa jednotlivých krokov, ktoré vôbec nie sú zložité. Nikto totiž od vás neočakáva, že obratom ruky vyriešite komplikovanú zlomeninu alebo masívne krvácanie. Zranenému však môžete svojou intervenciou doslova zachrániť život, kým ho do rúk prevezmú profesionáli. A to je ten najsilnejší argument, prečo mať znalosť o tom, ako sa dáva prvá pomoc.

Skôr, než začnete podávať prvú pomoc…

Je dôležité odhadnúť situáciu. Pohľadom, zhodnotením okolností a pokiaľ je možné, rýchlym rozhovorom s poraneným. Ako?

 1. Zistite, či je zranená osoba pri vedomí. 
 2. Presvedčte sa, či dýcha.
 3. Overte si, či nekrváca (vonkajšie krvácanie).

Tieto kroky môžete urobiť súbežne v priebehu pár sekúnd. Ak je dotyčný pri vedomí, začnite s rozhovorom, pomocou ktorého zistíte to najdôležitejšie – čo ho bolí, aký má problém, ako sa cíti. V prípade, ak si to situácia vyžaduje a máte dojem, že je zranená osoba zmätená, dezorientovaná alebo pod vplyvom omamných látok, na začiatok nezabudnite povedať, že mu chcete pomôcť. 

Dôležité: Ak máte podozrenie na zranenie chrbtice alebo krku, s poraneným nehýbte (netraste ním, nepremiestňujte ho). 

Pohľadom/dotykom skontrolujte aj oblasť vlasov, prípadné výtoky z nosa/úst, stav zreníc, priechodnosť dýchacieho ústrojenstva, rany alebo cudzie telesá v oblasti brucha a hrudníka a citlivosť končatín. Následne postupujte podľa toho, kde zistíte problém alebo obmedzenie. Ak si to situácia vyžaduje, volajte záchrannú zdravotnú službu.

Na ktoré číslo mám volať?
 

155 – pri zdravotných ťažkostiach

112 – pri zdravotných ťažkostiach v kombinácii s predpokladaným zásahom iných členov záchranného systému (hasiči, polícia) 

V prípade, ak neviete situáciu zvážiť, volajte 112, operátori vás navigujú. Vyškolení zdravotníci vám taktiež poradia, ako postupovať do príchodu lekárov a udržať zranenú osobu nažive. Ak však chcete ovládať základy prvej pomoci, pripravili sme pre vás prehľad, ako postupovať v najčastejších situáciách, ktoré sa počas turistiky a rôznych outdoorových aktivitách môžu stať.

Najčastejšie situácie v prírode: Ako sa podáva prvá pomoc, …

… keď poranený nedýcha alebo lapá po dychu

Takáto situácia patrí k život ohrozujúcim stavom a stretnúť sa s ňou môžete skutočne kedykoľvek. Ak ste sa ocitli v situácii so zraneným človekom, ktorý má problémy s dýchaním, prípadne ste po vykonaní predošlých krokov zistili, že nedýcha vôbec a je v bezvedomí, rozhodujú sekundy. Osobu položte na tvrdú podložku a spriechodnite dýchacie cesty tak, že hlavu jemne zakloníte, jednu ruku položíte na čelo a prstami tej druhej jemne nadvihnete bradu. Začíname s umelým dýchaním a stláčaním hrudníka.

 • Ak sa jedná o dieťa, na začiatok podáme 5 vdychov, následne 30 stlačení hrudníka prestriedaných s 2 vdychmi

 • V prípade dospelej osoby oživovanie začíname 2 vdychmi a striedame s 30-timi stlačeniami hrudníka. 

Medzi intervalmi kontrolujeme, či sa dýchanie obnovilo (sledujeme pohyby hrudníka, počúvame pri nose alebo ústach, vnímame prúdenie vzduchu bezprostredným kontaktom).

Ako stláčať hrudník pri zástave dýchania?

Dlaň jednej ruky položte na miesto v strede hrudníka. Následne ju prekryte druhou rukou, taktiež smerujúcou dlaňou k hrudníku a prepleťte si prsty. Pomocou vystretých lakťov začnite hrudník stláčať tak, že po stlačení nastane úplne uvoľnenie. Tlak vyvíjajte do hĺbky približne ⅓ hrudníka (u dospelej osoby približne 5 centimetrov) a presvedčte sa, že netlačíte na brušnú dutinu alebo spodné rebrá. Dôležitá je intenzita 100 stlačení hrudníka za minútu (3 stlačenia za 2 sekundy).

Ako dávať umelé dýchanie?

V polohe spriechodnených dýchacích ciest (záklon hlavy a mierne nadvihnutie brady) zabezpečte nos stlačením, aby vdychovaný vzduch neunikol von. Následne sa prirodzene nadýchnite, obsiahnite otvor úst poraneného svojimi perami a vdýchnite v trvaní približne jednu sekundu. Zároveň sledujte, či sa hrudník nadvihuje. Výdych nastane spontánne. Vdych ešte raz opakujte. 

Kedy prestať s umelým dýchaním?

Takúto prvú pomoc by ste mali postihnutému podávať až do príchodu záchrannej služby, prípadne, kým vás niekto nevystrieda. Alebo, samozrejme, do chvíle, keď sa vám podarí ho oživiť. 

… keď má osoba zranenie s masívnym vonkajším krvácaním

Pri outdoorových športoch a turistike sú zranenia, ako napríklad rezné alebo tržné rany, častým javom. Dôležité je nájsť miesto a ranu priamo zatlačiť rukou (ak je možné čistou tkaninou alebo obväzom, prípadne tlakovým obväzom, ak potrebujeme ruku na ďalšie úkony). Miesto zranenia je potrebné znehybniť a umiestniť nad úroveň srdca. 

Ak sa v rane nachádzajú drobné cudzie telesá (kamienky, nečistoty) a krvácanie nie je rozsiahle, ranu sa pokúsime vyčistiť. V prípade väčších kúskov sa nepokúšame o ich odstránenie, nakoľko ich prítomnosť môže napomáhať zabráneniu krvácania. V takom prípade smerujeme okraje rany k sebe, predmet obložíme do výšky, v akej vytŕča ponad tkanivá a ranu obviažeme. Často sa stáva, že sa postihnutá osoba dostane do šoku.

… keď je zranený v šoku

Ak je zranená osoba pri vedomí, šok je jedným z najčastejších sprievodných javov pri zraneniach. Prejavuje sa napríklad nevoľnosťou, nepokojom, rozostreným videním, nadmerným potením sa, studenou pokožkou, slabým pulzom a zrýchleným dýchaním. 

Východiskovým riešením, ak je to možné, je uložiť osobu v šoku do polohy, kde mu nadvihneme nohy do výšky 30 centimetrov. Zároveň sa snažíme zabezpečiť mu podmienky, ktoré spĺňajú 5T – teplo, ticho, tekutiny, tíšenie bolesti a transport.

Dôležité: Ak má osoba v šoku pocit smädu, riešením nie je podanie tekutín, ale ovlažovanie pier. Príjem tekutín môže vyvolať zvracanie, ktoré by šok ešte väčšmi prehĺbilo.

NÁŠ TIP: Skvelý pomocníkom, ktorý poranenej osobe zabezpečí teplo, je spratná núdzová prikrývka alebo dokonca praktické núdzové telesné vrecko, ktoré naviac ochráni pred prenikaním vody.

… keď máme podozrenie na zlomeninu

Pri zatvorenej zlomenine je obzvlášť ťažké rozoznať závažnosť zranenia. Prvým prejavom pre zhodnotenie situácie je bolesť. No vytknutý alebo podvrtnutý členok či pomliaždeniny ruky môžu bolieť rovnako intenzívne. Ak je v mieste postihnutia naviac sťažený alebo nemožný pohyb, je zlomenina pravdepodobnou možnosťou. Pri takzvanej otvorenej zlomenine, kde je možno na prvý pohľad zrejmý rozsah poranenia, je potrebné navyše riešiť aj krvácanie (viď vyššie).

Základom je v oboch prípadoch fixácia. Dôležité je časť tela spevniť oporou nad aj pod poraneným miestom a v ideálnom prípade znehybniť kĺby nad a pod ranou (napríklad pri zlomenine nohy v oblasti píšťaly znehybniť koleno i členok). Skvelým pomocníkom pri zlomeninách horných končatín je trojcípa šatka alebo jej improvizovaná verzia z odevu a pri dolnej končatine je spoľahlivou oporou práve druhá noha.

KPZ – krabička poslednej záchrany a jej nepostrádateľný obsah

Dôvodov, prečo mať pri turistike, survival aktivitách či kempingu takéhoto pomocníka vždy po ruke, je snáď milión. Ten najdôležitejší ale je, že vám spolu s vyššie uvedenými vedomosťami o prvej pomoci dokáže skutočne zachrániť život. 

KPZ - krabička poslednej záchrany a jej obsah

Výhody KPZ: Mini lekárnička a survival kit v jednom

Najväčšou výhodou krabičiek poslednej záchrany alebo survival kitov (pod týmto názvom ich nájdete taktiež) je ich veľkosť. Rozmery, ktoré vám rozhodne veľa miesta v batožine nezaberú, oceníte, keď sa budete rozhodovať, akú výbavu si na turistiku vziať. V jednom praktickom balení nájdete jednoducho všetko, čo v prípade neočakávanej situácie môže zvrátiť hroziace nebezpečenstvo či dokonca ohrozenie života. KPZ je v podstate vašou osobnou minilekárničkou a puzdrom, ktoré obsahuje veci na prežitie, zároveň.

Ako vybrať alebo zostaviť krabičku poslednej záchrany?

KPZ je vlastne vcelku osobná vec. Tak, ako v prípade dámskej kabelky, ktorej výber podlieha osobným preferenciám majiteľky, aj v prípade krabičky poslednej záchrany je potrebné prihliadať na niekoľko základných parametrov.

 • na aký účel ju potrebujete (ľahká túra či niekoľkodňový trek, prípadne survival pobyt v prírode)

 • v akých podmienkach ju budete využívať (les, púšť, mokrade,…)

 • v akom ročnom období plánujete outdoor aktivitu (zima, leto)

 • ako ju budete prenášať (rozhoduje pri rozmeroch) 

 • aký ste skúsený (či dokážete založiť oheň alebo prežiť v lese)

 • ako dobre poznáte moderné pomôcky v survival kitoch

KPZ si môžete napokon zostaviť i sami. Ak napríklad viete, že je súčasťou vašej výbavy aj extra mini lekárnička, môžete sterilné obväzy v KPZ nahradiť napríklad jednou dávkou MRE jedla alebo inou potrebnou survival výbavou. Vždy si výbavu naviac môžete doplniť o praktických pomocníkov, ktorí nie sú vyslovene súčasťou krabičky poslednej záchrany, no viete, že sú pre vás v prípade núdze nepostrádateľní. Príkladom je šikovná skladacia kempingová pílka alebo iné survival doplnky. V prípade, ak si však plánujete krabičku poslednej záchrany zakúpiť, pozrite sa, aký je jej odporúčaný obsah.

Minilekárnička na cesty a turistiku

Obsah KPZ: čo všetko nájdete v krabičke poslednej záchrany?

Podľa vyššie uvedených parametrov pre výber KPZ je jasné, že ich na v ponuke nájdete naozaj množstvo. Medzi základný obsah však patria:

 1. zápalky alebo kresadlo na založenie ohňa
 2. obväz a leukoplastové kúsky
 3. nôž
 4. šnúra alebo paracord
 5. šitie (ihla a niť)
 6. píšťalka
 7. pevný lieh, parafínová kocka či iný podpaľovač

Toto minimum by malo byť umiestnené vo vodeodolnom puzdre alebo je alternatívou set na prežitie s obalom z paracordovej šnúry

NÁŠ TIP: Viac o výhodách paracordu alebo vkusného náramku z neho sa dozviete v článku Náramok paracord – čo to je, na čo slúži a ako ho upliesť?

Paracord - pomôcka pre survival

Veríme, že ste si vďaka týmto informáciám oprášili znalosti a postup, ako sa podáva prvá pomoc a taktiež si dokážete vyskladať či vybrať krabičku poslednej záchrany, v ktorej v prípade núdze nájdete všetko potrebné.