SEBAOBRANA A ŠPORT

PREDAJ OBRANNÝCH PROSTRIEDKOV

Medzi obranné prostriedky sa radia obušky, obranné spreje, paraylzéry. Nože sa neradia medzi obranné prostriedky, ale medzi pracovné a športové nástroje.

Predaj vyššie spomínaných obranných prostriedkov je možný len osobám s vekom najmenej 18 rokov.

Použitie obranných prostriedkov sa riadi platnou legislatívou. Používaním obranných prostriedkov nevznikajú žiadne trvalé následky alebo vážne ublíženia na zdraví.