kemping

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY

  1.1 Predávajúcim je firma Radovan Štrbáň - ARMYTEX PB, SNP 1462/88, Považská Bystrica, 01707, ktorá je zapísaná v registri OÚ PB, č. 330-21511, IČO: 47739282, DIČ: 1086686821, IČ DPH: SK1086686821, tel. kontakt: +421915275674, email: armytex@armytex.sk (ďalej len predávajúci).
  1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.
  1.3 Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru.
  1.4 Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s tým, že sa oboznámil s týmito Obchodnými podmienkami.
  1.5 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.
  1.6 Kupujúcim sa v zmysle týchto obchodných podmienok rozumie spotrebiteľ
 2. OBJEDNÁVANIE

  2.1 Tovar môže kupujúci objednávať nasledovne:
  - prostredníctvom nákupného košíka na web-stránkach predávajúceho
  2.2 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť sumu objendávky.
  2.3 Po odoslaní objednávky kupujúcim príde automaticky vygenerovaný mail od predávajúceho kupujúcemu so zoznamom objednaných vecí a sumou.
  2.4 Predávajúci sa zaväzuje, že v prípade, že ak niektorý kupujúcim objednaný produkt nie je skladom, bude kupujúceho o takejto situácii informovať najneskôr do 2 prac. dní. V prípade, že všetok tovar je skladom, predávajúci kupujúcemu objednaný tovar odošle do 3. pracovných dní.
  2.5 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky (fotky produktov môžu do určitej miery skreslovať odtiene farieb a pri originál armádnom tovare, ktorý má predávajúci v ponuke (tento tovar je v popise označený ako originál armádny) je treba rátať s tým, že odtiene farby a podobné drobnosti sa môžu mierne líšiť v závislosti od rokov výroby atď.)
  2.6 Zrušenie (storno) objednávky je zo strany kupujúceho možné do doby, kým nedostane mailom alebo telefonicky oznámenie o tom, že ním objednaný tovar bol odoslaný. Kupujúci môže stornovať objednávku prostredníctvom mailu alebo telefonicky (armytex@armytex.sk, 0915275674). Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky mailom alebo telefonicky. V prípade, že bola suma za objednaný tovar už uhradená prevodom na účet, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich vráti iným spôsobom, na ktorom sa spolu s kupujúcim dohodli.
  2.7 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možno zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu navrhne iný, podobný tovar alebo kupujúceho oboznámi s tým, že objednávka bola stornovaná. V prípade, že suma za tovar už bola kupujúcim uhradená, predávajúci ju vráti kupujúcemu.
  Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, atď.).
  Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávky od kupujúcich, s ktorými má zlé obchodné skúsenosti, tzn., že v minulosti neprevzali zásielku, ich vrátenia tovaru a reklamácie sú neúmerné a ich nákupy vykazujú špekulatívny charakter.
  2.8 Kupujúci je povinný sumu objednávky zaplatiť pri doručení alebo v prípade platby vopred zaplatiť vopred na účet predávajúceho.
 3. CENY

  3.1 Predávajúci je platcom DPH.
  3.2 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu a platbu podľa toho, aký spôsob doručenia a platby si kupujúci vyberie. Suma dopravy závisí aj od hmotnosti objednaného tovaru, aktuálna sadzba je viditeľná priamo v objednávke alebo v sekcii doprava na našom webe. Ceny prepravy sú rozpísané v bode 6.2 týchto Obchodných podmienok.
  3.3 Ceny, ktoré vidíte v katalógu produktov (sortiment na našom eshope www.armytex.sk) sú platné len pre internetové nákupy. Ceny v našej predajni sa môžu líšiť.
 4. PLATBY

  4.1 Platiť za tovar môže kupujúci:
  a) dobierkou,
  b) vopred prevodom na účet predávajúceho na základe mailu, ktorý pošle predávajúci kupujúcemu ako potvrdenie objednávky, v tomto maili sa bude nachádzať celková suma na úhradu, IBAN predávajúceho a VS.
  Túto platbu môže kupujúci vykonať:
  - Prevodným príkazom zo svojho účtu,
  - priamym vkladom hotovosti na účet predávajúceho
  Kupujúci je povinný pri platbe vopred na účet uviesť variabilný symbol, ktorý nájde na proforma faktúre
  4.2 Platba je možná iba v EUR
  4.3 Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom.
  4.4 Do zahraničia zasielame tovar len po úhrade vopred na náš účet

 5. DODACIE PODMIENKY

  5.1 Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je do 3 prac. dní od odoslania objednávky kupujúcim predávajúcemu. Doba dodania sa môže predĺžiť ak predávajúci niektorý tovar z objednávky kupujúceho nemá skladom. O takejto situácii bude predávajúci kupujúceho informovať mailom alebo telefonicky do 2 prac. dní od prijatia objednávky. Predávajúci bude kupujúceho informovať o predĺženej dobe dodania, prípadne mu navrhne iný, podobný produkt alebo navrhne vyradenie konkrétneho produktu z objednávky.
  5.2 V prípade, že kupujúcemu nevyhovuje doda dodania o ktorej ho predávajúci informoval, má právo objednávku stornovať v súlade s bodom 2.6 týhto obchodných podmienok.
  5.3 Zákazník bude informovaný mailom alebo telefonicky o odoslaní objednaného tovaru kupujúcim vybranou prepravnou spoločnosťou z ponuky predávajúceho. Tovar bude odoslaný ihneď po splnení podmienok pre vyskladnenie ( t. j. kontrola skladovej dostupnosti a zabalenie tovaru).
  5.4 Dostupnosť tovaru, ktorá sa zobrazuje na eshope je pravidelne raz za deň manuálne aktualizovaná.

 6. DORUČENIE TOVARU

  6.1 Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke:
  a) kuriér GLS,
  b) Expresná zásielka na poštu

  Celková suma prepravy pri platbe na dobierku (všetky nižšie uvedené ceny sú vrátane DPH):

    GLS kuriér Expresná zásielka na poštu
  do 5kg 3,70€ 3,70€
  nad 5kg 4,70€ 4,70€

  Celková suma prepravy pri platbe prevodom:

    GLS kuriér Expresná zásielka na poštu
  do 5kg 3,00€ 3,00€
  nad 5kg 4,00€ 4,00€

  Od 01.12.2019 posielame dočasne zásielky len v rámci SR. Do zahraničia zásielky neposielame až do doby, kým do ponuky neuvedieme aj takýto spôsob prepravy (preprava mimo SR).

  6.3 Doba prepravy od prepravnej spoločnosti ku kupujúcemu (tzn. od doby, keď sa zásielka dostane do rúk prepravnej spol.):
  a) GLS kuriér: zásielku doručí na druhý prac. deň (aj v Sobotu),
  b) Expresná zásielka na poštu (doručenie na poštu): zásielka bude uložená na pošte na druhý prac. deň.
  6.4 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.
  6.5 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.
  6.6 Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad), ktorá slúži zároveň aj ako dodací list.
  6.7 Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.
  6.8 Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu.

 7. ODSTÚPENIE OD VYBAVENEJ OBJEDNÁVKY (VRÁTENIE TOVARU)

  7.1 Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky, do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
  7.2 Tovar na vrátenie musí byť:
  a) nepoškodený, nenosený (nesmú byť vidno žiadne známky nosenia), neopratý (tovar môže byť len odskúšaný, tzn. vyskúšané, či sadla veľkosť v podmienkach, kde nemôže dôjsť k znehodnoteniu tovaru, tzn. doma)
  b) kompletný,
  c) vrátenie priloženého dokladu o kúpe (faktúra), pokiaľ ju kupujúci má,
  d) dostatočne zabalený, ak kupujúci zašle predávajúcemu tovar zle zabalený a tovar sa cestou akýmkoľvek spôsobom znehodnotí, predávajúci nemusí vrátenie tovaru uznať!
  7.3 Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 7.1 týchto Obchodných podmienok, je povinný:
  a) kontaktovať predávajúceho ohľadom vrátenia tovaru prostredníctvom mailu alebo telefonicky,
  b) odporúčame vypísať formulár vrátenia tovaru do 14 dní, ktorý nájdete na našom eshope (TU) a zaslať ho spolu s tovarom a faktúrou predávajúcemu,
  c) zaslať tovar spolu s faktúrou na adresu predávajúceho (Radovan Štrbáň – ARMYTEX PB, Centrum 8/13, 01701 Považská Bystrica),
  d) uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, prípadné poistenie, ...).
  7.4 Kupujúci je povinný pri vrátení tovaru späť predávajúcemu tovar riadne zabaliť. Predávajúci pri prípadnom poškodení tovaru pri preprave nemusí vrátenie akceptovať, keďže poškodený tovar ďalej ponúkať nebude a poškodenie nie je chyba predávajúceho. Tovar odporúčame poslať doporučene a poistený (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy).
  7.5 V žiadnom prípade nesmie kupujúci zaslať tovar predávajúcemu na dobierku. Takáto zásielka nebude predávajúcim prebratá a kupujúcemu sa vráti späť.
  7.6 Po splnení podmienok podľa bodov 7.1 až 7.5 týchto Obchodných podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci povinný:
  a) prevziať tovar naspäť, skontrolovať, či je nepoškodený,
  b) vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr do 14 dní od prevzatia tovaru a formuláru o odstúpení zmluvy celú sumu zaplatenú za tovar (pokiaľ kupujúci vracia iba časť objednávky, tak len sumu za tú konkrétnu časť objednávky),
  c) predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu aj sumu za prepravu tovaru.
  v prípade, že si kupujúci nevybral najlacnejšiu možnú variantu prepravy, príde o rozdiel medzi sumou za prepravu, ktorú zaplatil a najlacnejšou možnou variantou prepravy, kedže predávajúci je povinný uhradiť len najlacnejšiu možnú variantu prepravy tovaru
  7.7 V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 7.1 až 7.5 týchto Obchodných podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.
 8. VÝMENA TOVARU ZA INÝ TOVAR ALEBO INÚ VEĽKOSŤ TOVARU

  8.1 Kupujúci má právo požiadať predávajúceho o výmenu tovaru za iný tovar alebo inú veľkosť do 14 dní od prevzatia tovaru.
  8.2 Tovar, ktorý vymieňate musí byť:
  a) nepoškodený, nenosený (nesmú byť vidno žiadne známky nosenia), neopratý (tovar môže byť len odskúšaný, tzn. vyskúšané, či sadla veľkosť v podmienkach, kde nemôže dôjsť k znehodnoteniu tovaru, tzn. doma)
  b) kompletný,
  c)zaslanie priloženého dokladu o kúpe (faktúra), pokiaľ ju kupujúci má,
  d) dostatočne zabalený, ak kupujúci zašle predávajúcemu tovar zle zabalený a tovar sa cestou akýmkoľvek spôsobom znehodnotí, predávajúci nemusí výemenu tovaru uznať.

  8.3 Ak sa kupujúci rozhodne požiadať predávajúceho o výmenu tovaru podľa bodu 8.1 týchto Obchodných podmienok, postup je nasledovný:
  a) odporúčame kontaktovať predávajúceho ohľadom výmeny tovaru prostredníctvom mailu alebo telefonicky,
  b) odporúčame vypísať formulár výmeny tovaru za iný tovar alebo inú veľkosť tovaru, ktorý nájdete na našom eshope (TU) a zaslať ho spolu s tovarom a faktúrou predávajúcemu,
  c) zaslať tovar spolu s faktúrou na adresu predávajúceho (Radovan Štrbáň, ARMYSHOP, Centrum 8/13, 01701 Považská Bystrica),
  d) uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (napr. prepravné náklady).
  8.4 Kupujúci je povinný pri vrátení tovaru späť predávajúcemu tovar riadne zabaliť. Predávajúci pri prípadnom poškodení tovaru pri preprave nemusí výmenu tovaru akceptovať, keďže poškodený tovar ďalej ponúkať nebude a poškodenie nie je chyba predávajúceho. Tovar odporúčame poslať doporučene a poistený (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy).
  8.5 V žiadnom prípade nesmie kupujúci zaslať tovar predávajúcemu na dobierku. Takáto zásielka nebude predávajúcim prebratá a kupujúcemu sa vráti späť.
  8.6 Po splnení podmienok podľa bodov 7.1 až 7.5 týchto Obchodných podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci povinný:
  a) prevziať tovar naspäť, skontrolovať, či je tovar nepoškodený,
  b) najnejskôr do 14 dní od prevzatia zásielky zaslať kupujúcemu:
  • inú, kupujúcim požadovanú veľkosť tovaru,
  • iný, kupujúcim požadovaný tovar:

  o tovar je v rovnakej hodnote: kupujúci nič nedopláca
  o tovar je v nižšej hodnote ako kupujúcim vrátený tovar na výmenu: predávajúci vystaví kupujúcemu dobropis, následne novú faktúru a peňažný rozdiel kupujúcemu vráti na účet, prípadne poštovou poukážkou na adresu (dlhšie trvajúci spôsob),
  o tovar je vo vyššej hodnote ako kupujúcim vrátený tovar na výmenu: predávajúci vystaví kupujúcemu dobropis k pôvodnej faktúre a vystaví novú faktúru, na nový tovar, kupujúci uhradí rozdiel medzi pôvodným a novým tovarom.

  8.7 V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 8.1 až 8.5 týchto Obchodných podmienok nebude predávajúci akceptovať výmenu tovaru a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

  8.8 Ponuka "Obojsmerná výmena tovaru zdarma" na vybrané produkty:

  8.8.1 Pri produktoch, ktoré sú označené ako výmena zdarma, Vám môžeme výmenu veľkosti uľahčiť:

  a) pre tovar si pošleme kuriéra, ktorému dáte zabalený pôvodný tovar a on Vám následne odovzdá tovar, ktorý požadujete na výmenu

  b)
  stačí nám dať vedieť na mail armytex@armytex.sk, že si prajete týmto spôsobom zakúpený tovar vymeniť alebo zavolať na 0915 275 674

  8.8.2 Podmienky tejto ponuky na "Obojsmernú výmenu zdarma":

  a) táto špeciálna ponuka výmeny sa vzťahuje iba na výmenu tovaru (napríklad Vám nesadne veľkost a chcete ju vymeniť), nevzťahuje sa na vrátanie tovaru, postup pre vrátenie tovaru nájdete v obchodných podmienkach (bod 7)

  b) tovar, ktorý požadujete na výmenu musíme mať skladom (viete si overiť pri detaile veľkosti produktu, ktorú požadujete na výmenu)

  c) tovar, ktorý zabalíte a dáte kuriérovi musí byť v pôvodnom stave (nenosený, neopratý - len odskúšaný doma, v prostredí, kde nedôjde k znehodnoteniu tovaru)

  d) obojsmerná výmena zdarma je jednorazová: myslené tak, že pokiaľ si aj na druhý krát vyberiete nesprávnu veľkost, tretia výmena už bude štandardná - podľa bodu 8.1. Odporúčame Vám preto, aby ste sa s nami pred výmenou tovaru poradili ohľadne veľkosti.

  e) táto ponuka platí len pre produkty, ktoré ste si zakúpili a sú označené ako výmena zdarma. Označenie sa nachádza priamo v detaile produktu, hneď pod kódom produktu - konkrétne znenie označenia: "Výhody nákupu: VÝMENA ZDARMA"
 9. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

  Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).
  9.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi. Záruka sa vzťahuje na vadný tovar alebo iný rozpor s kupnou zmluvou, napr. omylom zaslaný iný tovar, ako si kupujúci objednal.
  9.2 Záručná doba na ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov pri novom tovare a 12 mesiacov pri použitom tovare. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, záručná doba neskončí pred uplynutím tejto lehoty. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil.
  9.4 Životnosť a záručná doba výrobku sú rozdielne pojmy. Zákonom danú záručnú dobu si nemožno zamieňať so životnosťou výrobku, t. j. dobou, po ktorej pri správnom používaní a ošetrovaní môže tovar vzhľadom ku svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania vydržať.
  9.5 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.
  9.6 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady.
  9.7 Kupujúci je povinný informovať predávajúceho mailom alebo telefonicky a následne zaslať tovar na adresu predávajúceho ihneď, ako zistí vadu na tovare. Po zistení vady tovar nesmie ďalej používať. Pri používaní výrobku s chybou zaniká právo kupujúceho na reklamáciu.
  9.8 Pokusy kupujúceho o opravu tovaru sú neprípustné a môže byť na ne prihliadané ako na neoprávnenú reklamáciu.
  9.9 Postup reklamácie:
  • po splnení bodov 9.1 až 9.8 týchto Obchodných podmienok kupujúci informuje predávajúceho mailom alebo telefonicky o reklamácii,
  • zašle tovar na adresu predávajúceho, spolu s faktúrou,
  • odporúčame zaslať aj reklamačný formulár, ktorý nájdete na našom eshope (TU).
  • reklamáciu je možné uplatniť aj osobne v našej kamennej predajni v Považskej Bystrici (adresu predajne nájdete v sekcii "kamenná predajňa" alebo v kontaktoch

 10. PREDAJ OBRANNÝCH PROSTRIEDKOV

  10.1 Medzi obranné prostriedky sa radia produkty z kategórie obranné prostriedky, ako napríklad obranné spreje a elektrické paralyzátory. Nože sa neradia medzi obranné prostriedky, ale medzi pracovné, rybárske, outdoorév a športové nástroje.

  10.2 Predaj vyššie spomínaných obranných prostriedkov je možný len osobám s vekom najmenej 18 rokov.

  10.3 Použitie obranných prostriedkov sa riadi platnou legislatívou. Používaním obranných prostriedkov nevznikajú žiadne trvalé následky alebo vážne ublíženia na zdraví.
 11. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

  11.1.Nakupujúci má právo požiadať predávajúceho o nápravu v prípade, ak má pocit, že predávajúci porušil jeho práva alebo nevybavil reklamáciu k spokojnosti spotrebiteľa. Ak predávajúci na jeho žiadosť o nápravu porušenia jeho spotrebiteľských práv odpovedal zamietavo, prípadne na jeho žiadosť neodpovedal viac ako 30 dní spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov. Podľa §3 zákona 391/2015 Z. z. sú ARS subjektmi orgány a oprávnené právnické osoby. Medzi subjektmi ARS má spotrebiteľ právo voľby. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 zákona č. 391/2015 Z.z.

  11.2.Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR– http://www.mhsr.sk/. Na uvedenej stránke sú zverejnené aj ďalšie dôležité informácie o alternatívnom riešení sporov pre spotrebiteľov.

  11.3.V prípade predaja tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho má spotrebiteľ tiež právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e -mailom na armytex@armytex.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Spotrebiteľ môže podať návrh aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  11.4.Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd.

 12. ZÁVEREČNÉ INFORMÁCIE

  12.1 Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín, Odbor výkonu dozoru, tel. č. 032/6400 109, fax č. 032/6400 108, www.soi.sk
  12.2 Tieto obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

Na stiahnutie

.doc - dokument microsoft office word

Formulár pre výmenu tovaru za iný tovar alebo inú veľkosť

Formulár pre vrátenie tovaru bez udania dôvodu

Reklamačný formulár

Tieto obchodné podmienky sú platné od: 01. 06. 2016
Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť/aktualizovať tieto obchodné podmienky.

Zmeny/doplnenia obchodných podmienok s dátum:

26.03.2017 Obchodné podmienky boli doplnené o bod 10, ktorý hovorí o tom, že obranné prostriedky si môžu objednať iba osoby s vekom 18+

12.04.2017 Obchodné podmienky boli doplnené o bod 11, ktorý hovorí o alternatívnom riešení sporov.

04.11.2018 Obchodné podmienky boli doplnené o bod 8.8, ktorý hovorí o našej ponuke "Obojsmerná výmena tovaru zdarma"